IZOLACE PAMÁTEK

izolacepamátek.cz

www.izolacepamatek.cz

izolační nátěr v bodech

  • Soudržnost s historickými materiály
  • Aplikace bez nutnosti použití lešení
  • Odstranění plísní a snížení vlhkosti
  • Lze aplikovat do skladby fasády
  • Zlepšení energetické efektivity
  • Ochrana stavebních materiálů
  • Ochrana Kulturního Dědictví
  • Difůzně otevřený materiál
  • Zachování Detailů
  • Snížení emisí CO2

Ke stažení

Izolace a zateplení
historických objektů
památkově chráněných budov

Historické budovy mají jedinečný charakter, který si zaslouží ochranu a respekt. A právě tady nastupuje tepelně a reflexně izolační nátěr, který se dokáže přizpůsobit specifickým potřebám těchto staveb. Tato moderní izolační metoda umožňuje zateplovat budovy bez zásahů do architektonických prvků, které dávají historickým objektům jejich osobitý vzhled.

Dotační program

Při rekonstrukci nebo revitalizaci fasády na historickém objektu nebo památkově chráněné budově je možné získat finanční zdroje z vypsaných dotačních titulů při použití izolačního nátěru ve skladbě fasády.

Schváleno památkáři

Izolační nátěr obdržel důležité schválení od památkářských autorit. Toto schválení potvrzuje, že jsme při aplikaci nátěru pečlivě zvažovali zachování autenticity a hodnoty historického objektu. Tímto jsme připraveni poskytnout moderní ochranu těmto unikátním památkám, aniž bychom narušili jejich krásu a historický charakter.

Původní fasáda

Na této fotografii můžete vidět původní vzhled budovy před rekonstrukcí.

Nic není poznat

Výsledek zateplení izolačním nátěrem není vůbec poznat, jediný rozdíl bude v energetické náročnosti celé budovy. 

Zaměřeno na detail

S izolačním nátěrem jsme schopni držet se původních linek celé stavby a zaměřovat se na maximální detail a zachování autenticity.

Skladba fasády

Na této fotografii můžete vidět ukázku vrstev, ze kterých se skládá celá výsledná fasáda.

× Spojte se s námi!